Symposium om hel-genom sekventering med henblik på tidligt forebyggende sundhedsindsatser – University of Copenhagen

UCPH LOM > Events > 2018 > Symposium om hel-genom...

Symposium om hel-genom sekventering med henblik på tidligt forebyggende sundhedsindsatser

Kort introduktion til symposiets tema: Der er i stigende grad fokus på potentialerne i personlig og skræddersyet behandling og forebyggelse både blandt forskere, klinikere, politikere og borgere. Potentialet for at kortlægge alle individets gener (såkaldt hel-genom sekventering) er stort og lovende i forhold til målrettet forebyggelse og behandling af sygdom. Se venligst også denne artikel som er relevant for symposiets tema.

Med symposiet ’Skal vi indføre hel-genom sekventering (WGS) på alle nyfødte med henblik på at optimere fremtidige forebyggende sundhedsindsatser?’ ønsker vi at afdække og diskutere potentialer og muligheder i perinatal hel-genom sekventering i forhold til fremtidig forebyggelse af sygdomme både i barndommen og senere i livet. Symposiet giver mulighed for at diskutere de nyeste tilgange og teknologier inden for perinatal forebyggelse og hel-genom sekventering, herunder fortolkning af data og kombination med andre omics data. 

Læs mere om symposiet og se hele programmet (pdf)

Tilmeld dig symposiet (Deadline 15 August)

Deltagere: Vi forventer deltagelse fra 60-70 forskere og interessenter. Som udgangspunkt forventes det, at der vil være plads til alle der ønsker at deltage, men skulle der være uventet stor tilslutning vil vi tilstræbe en bred sammensætning af deltagerkredsen.

Oplæg: Oplæggene vil med få undtagelser vare maksimalt 20 minutter og være efterfulgt af op til 10 minutters diskussion. Efter hvert oplæg vil diskussionen indledes med 1-2 spørgsmål fra én af de deltagere (discussants) som senere vil udgøre panelet i den afsluttende paneldebat.

Oplægsholdere:

 • Bent Nørgaard-Pedersen, Professor dr. med., Statens Serum Institut, Dansk Center for Neonatal Screening 
 • David Hougaard, Overlæge dr.med.  Statens Serum Institut, Dansk Center for Neonatal Screening 
 • Allan Meldgaard Lund, Overlæge dr. med., Rigshospitalet 
 • Karsten Kristiansen, Professor, Københavns Universitet, Det Natur- og Biovidenskabelige 
 • Søren Brunak, Professor, Københavns Universitet, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet. 
 • Per Torp Sangild, Professor, Københavns Universitet, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet. 
 • Torben Hansen, Professor, Københavns Universitet, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet. 
 • Mette Hartlev, Professor, Københavns Universitet, Det Juridiske Fakultet. 
 • Mette Nordahl Svendsen, Professor, Københavns Universitet, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet. 
 • Gorm Greisen, Professor, Rigshospitalet.

Paneldebat:

 • Allan Vaag, vicepræsident for translationel forskning, AstraZeneca
 • Karen Brøndum-Nielsen, professor dr. med, Rigshospitalet.
 • Johanne S T Kristensen, Lektor, Københavns Universitet, Det Teologiske Fakultet.
 • Dan Zahavi, Professor, Københavns Universitet, Det Humanistiske Fakultet
 • Claus Thustrup Kreiner, Professor, Københavns Universitet, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet.

Ordstyrer for dagen: Peter Olesen, Professor, direktør ActiFoods ApS og Karsten Kristiansen, Professor, Københavns Universitet, Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet.

Planlægningskomite: Professor Thorkild I A Sørensen, Professor Søren Brunak, Professor Karsten Kristiansen, Direktør Peter Olesen, Forskningskoordinator Camilla Verdich og AC fuldmægtig Martha Dall.