Semper Ardens-bevilling: Hvordan forvalter vi det gode liv? – University of Copenhagen

UCPH LOM > News > 2017 > Semper Ardens-bevillin...

14 September 2017

Semper Ardens-bevilling: Hvordan forvalter vi det gode liv?

Spørgsmålet løber som en rød tråd gennem forskningsprojekterne hos professor MSO Mette Nordahl Svendsen fra KU's Institut for Folkesundhedsvidenskab. For nylig har hun fået tildelt Semper Ardens bevilling fra Carlsbergfondet på 15 mio. kr. for sit nyskabende forskningsprojekt MeInWe. Her skal hun undersøge, hvordan vi som samfund kan skabe en etisk forsvarlig og social retfærdig integration af personlig medicin i det danske samfund.

Projektet hedder ”Personalized Medicin in the Welfare State (MeInWe)” og stiller skarpt på relationen mellem personen (”me”) og kollektivet (”we”) i introduktionen af personlig medicin i det danske sundhedsvæsen. I projektet skal det undersøges, hvordan vi forstår og forvalter det personlige, når viden om den enkeltes sygdomsrisici og genetiske profil etableres ved at sammenligne med data fra mange andre personer, som det sker i et samspil mellem offentligt sundhedsvæsen og private virksomheder. MeInWe stiller sig inden for tre centrale sygdomsfelter -  onkologi, diabetes og psykiatri - og undersøger de nye måder, som individualitet, slægten, etnicitet, art og velfærdsstat etableres på, når genetisk information i samspil med andre sundhedsdata bliver centrale i bestræbelserne på at skræddersy diagnostik, behandling og forebyggelse til det enkelte menneske.

Læs mere om Mette Nordahl Svendsen og projektet i artiklen 'Antropologen, der undersøger etikken i brugen af personlig medicin' på SUNDs hjemmeside.